Välkomna till Havsöringsträff Åland 2022

Havsöringsträff Åland kommer att arrangeras igen 22-23.4.2022
Mera information om evenemanget samt länk till anmälning kommer senast 3.1.2022

 

 

Efter flera års paus väcker vi liv i en åländsk Havsöringsträff!
Bl.a. till följd av pågående pandemi blir årets träff en, vad vi kallar för ”test- träff” där vi hoppas att flera lag deltar både för att få fiska, förhoppningsvis umgås efter fisket men även hjälpa oss planera för 2022 genom att ge feedback av årets träff samt komma med förslag och idéer inför nästa år.
Vi anpassar evenemanget enligt de regler och restriktioner som gäller vid tidpunkten för evenemanget!

Hoppas vi ses på Havsöringsträff Åland 2021!


Infoblad som PDF

Information och anmälning 2021

Tid
Fredag 23.4 kl.16.00 – lördag 24.4 kl.16.00, därefter pizza och bastu (se mera under Program och After fish 2021)

Plats
Käringsund Resort & Conference, Eckerö (Åland)

Avgift
Kostnadsfritt 2021, deltagarna står själva för kostnader för fiskekort

Anmälningar görs via denna LÄNK!
Förhandsanmälningen är öppen t.o.m onsdag 21.4 kl.23.59.
Efteranmälning på plats i Käringsund på fredag 23.4 kl.16.00-20.00

Vem är Anmäld 2021 kollar du via denna LÄNK!

 

Program 2021

Fredag 23.4 kl.16.00-20.00       
Mätplanka hämtas ut från tävlingskansli på Käringsund Resort & Conference eller från Byggvaruhuset (endast till kl.18.00 från Byggis)
OBS! Laget meddelar vid förhandsanmälning varifrån plankan hämtas.

Lördag 24.4 kl.16.00                 
Mätplankan returneras senast kl.16.00 till tävlingskansliet i Käringsund.
Lag som lämnar in plankan senare förlorar 5cm per 5 minuters försening*) . Vid inlämning senare än kl.16.30 är man ute ur tävlingen.

* ) kl.16.01-16.05: – 5 cm, kl.16.06-16.10: – 10cm, kl.16.11-16.15: – 15cm, kl.16.16-16.20: – 20cm, kl.16.21-16.25: -25cm och kl.16.26-16.30: – 30cm

 

ca kl.17.00                
Prisutdelning och pizza (bokas vid anmälning eller köpas på plats) på terassen/ i resturangen, därefter utvärdering av årets träff samt planering av Havsöringträff Åland 2022

kl.19.00~22.00           
Strandbastun på Käringsund Resort & Conference är varm för deltagarna      


Bastubryggan

 

Deltagarklasser och uppgifter om deltagare 2021

År 2021 kan deltagarna välja mellan följande klasser:
1) Båtklass                                 
2) Båtklass, junior U15 (alla deltagare i laget skall vara födda 2006 eller senare)

Plan inför 2022:  Även Vadarklass (vuxen och junior).
I år inget landfiske p.g.a förbud mot det 15.4-15.6

Ett lag består av 1- 3 deltagare, alla deltagare skall uppges vid anmälning.
Arrangören skall ha kontaktuppgifter till lagets skeppare som kontaktas ifall arrangören behöver nå lagen. 


Tävlingsfiskar- och kategorier 2021

Tävlingsfisk är havsöring och lax. Vid fångst av havsöring under 50cm och lax under 60cm skall catch and release tillämpas. Fiskar under minimimått får registreras endast i kategorin ”Antal fiskar”, de räknas inte med i övriga kategorier. Fiskarna mäts från käkspets till stjärtfenans yttre ände.

Fiskar rapporteras fortlöpande till tävlingsledningen (se HÄR olika alternativ för att rapportera in resultat) genom att skicka bild (film vid behov ifall all information inte fås tydligt med på en bild) enligt följande:

 • För att rapportera in längd (i hela cm, längden avrundas nedåt till närmaste hela cm) används den mätplanka som laget har tilldelats av arrangören.
  Fisken läggs på plankan med huvudet mot vänster, nos mot ”stoppet”, buken nedåt, stjärten mot ökande cm och mäts från käkspets till stjärtfenas yttre ände.
  På bilden skall tydligt synas fiskens längd och lagets nummer.


Fiskarna mäts från käkspets till stjärtfenans yttre ände

 • För att rapportera in vikt (i kg med 2 decimaler t.ex 7,55kg) används egen våg och på bilden skall tydligt synas hela fisken, mätverktyget samt vikten.
  Även den tilldelade mätplankan med lagets nummer skall synas på bilden/ filmen.

Bilder som är otydliga eller på något sätt oklara förkastas och räknas inte med till lagets tävlingsresultat.
Lagen får rapportera in obegränsat antal fångade fiskar. Överlämning av fisk mellan team eller utomtävlande är förbjudet.
Ingen inlämning och/ eller invägning av fisk, endast mätplankan skall lämnas in efter avslutad tävling.

Laget med flest totalpoäng vinner Havsöringsträff Åland 2021. Poäng delas ut till de tre bästa i följande kategorier;

 • Antal fiskar (lagets totala antal inrapporterade fiskar räknas med, även de under minimimått)
 • Totala längd (i cm) av lagets Top 5 fiskar (laget får rapportera in flera fiskar av vilka de fem bästa räknas med. Min.mått 50 / 60cm)
 • Tyngsta fisk (laget får rapportera in flera fiskar, kan få poäng för flera fiskar. Min.mått 50 / 60cm)

Vinnarlaget i varje kategori får 3 poäng, det näst bästa laget för 2 poäng och det tredje bästa laget får 1 poäng.

Om två eller flera lag har lika totala poäng så delas en extra poäng ut till det lag som har den längsta fisken. Har lagen fisk med samma längd får båda lagen en extra poäng. För att kora en vinnare ges ytterligare en poäng till det av lagen med den tyngsta fisken.

I kategorin Antal fiskar kan flera samma poäng delas ut, tex om två lag leder med 5 fångade fiskar får båda lagen 3 poäng.
I de två andra kategorierna kan bara 1 x 3, 1 x 2 och 1 x 1 poäng delas ut! Om något av de tre bästa lagen har samma totala längd avgörs det genom vem som har den längsta fisken och om två lag har lika tunga fiskar vinner den längre.

Resultat

Tävlingens största havsöring (4,36kg – 70cm) fångades av Gunnar i Team xxx och gav dem segern med totalt 7 poäng!
Team Well co kom på andra plats med 6 poäng och Team Hildur hade 4 poäng som gav dem en tredje plats!


Mellanresultat, fredag 23.4 kl.22.30

Resultat, HT2021 lör 24.4 kl.12.00

SLUTRESULTAT, HT2021

 


Priser och prisutdelning 2021

I år premieras de tre bästa lagen i kategorin Flest totalpoäng. Om pristagaren inte är på plats vid prisutdelningen kan deras pris gå förlorat och ges vidare till nästa pristagare.   
Prisutdelning sker på Käringsund Resort & Conference på lördag 24.4 ca kl.17.00.

Årets vinster kommer från Byggvaruhuset


After fish 2021

Pizza på Käringsund Resort & Conference efter avslutad tävlingsdag.
Valfri pizza + öl kan även bokas för 16€ i samband med anmälning till Havsöringsträff Åland 2021. Pizza kan även köpas på plats (till normal pris)

I samband med middagen utvärderas årets träff! Arrangörerna tar tacksamt emot feedback och även förslag inför Havsöringsträff Åland 2022 (preliminärt datum: 8-9.4.2022).  
Från kl.19.00 är strandbastun varm för deltagarna i Havsöringsträff Åland 2021.


Övriga tävlingsregler

Fiskesätt:
Fiske sker i år endast från båt genom mete, fluga eller spinnfiske.
1 spö/ person är tillåtet, reservspön (obegränsat antal) får finnas i båten.
OBS! Trolling ej tillåtet!

Tävlingsområde:
Inget speciellt tävlingsområde. Lagen väljer själv var de startar och kommer iland samt ansvarar för att de har både lov och giltigt fiskekort för områden de fiskar på.

Skepparmöten och gemensamma starter:
Inga skepparmöten och/eller gemensamma starter. 
Om tävlingsarrangören behöver få tag på lagen sker det genom SMS till lagets kapten, till det tfn.nr som angivits vid anmälningen.
Lagen väljer själv när och var de fiskar under pågående tävlingstid (fredag 23.4 kl.16.00 – lördag 24.4 kl.16.00)

Förkortad/ avbruten tävling:
Arrangören har rätt att förkorta/ avbryta tävlingen*) vid behov, vilket görs genom att skicka SMS till lagets kapten.
All fångst som har rapporterats in till arrangören före meddelandet skickas ut räknas med i tävlingen.

*) Tävlingsjuryn tar beslut ifall tävlingen måste avbrytas. Tävlingsjuryn beslutar även om bl.a. eventuell diskvalifikation (t.ex till följd av brott mot tävlingsregler eller försök till fusk vid inrapportering av fisk) och behandlar möjliga protester.
Deltagande lag har rätt att skriftligen lämna in undertecknad protest som skall vara arrangören tillhanda senast kl.16.30
Protestavgift 30€ som återbetalas om protesten är befogad. Juryn beslut kan inte överklagas.

Ansvar, tillåtelse och tävlingsvillkor:
Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner deltagarna tävlingsreglerna (= denna sida) samt ger tillåtelse åt arrangören att publicera namn på lag och deltagare samt start- och resultatlistor.
Varje tävlande deltar i tävlingen på egen risk, arrangören har inget ansvar för eventuella olyckor som sker under evenemangets gång.
Arrangören har rätt att fotografera och filma deltagarna under evenemanget för att använda materialet i kommande marknadsföring av evenemanget.
Som deltagare är man skyldig att följa åländska säkerhetsregler för sjösäkerhet. Flytväst eller flytoverall är obligatoriskt.
Lagen är även skyldiga att informera arrangören via SMS (+358405223823) om mätplankan inte kommer att lämnas tillbaka senast kl.16.30 på lördag. Om utebliven information om försening medför eftersök/ räddningsaktion kommer lagen i fråga vara ansvarig för att betala för denna räddningsaktion.

 

Resor och boende

Resor
Inresemöjligheterna till Finland/ Åland begränsade (läs mera på https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona ) och gäller åtminstone t.o.m 30.4.2021
Notera! Fritidsbåtstrafik mellan Schengenländer är tillåten vilket betyder att man med egen båt får komma till Åland även trots rådande begränsningar. T.ex. från Grisslehamn till Eckerö är det endast drygt 20 sjömil att ta sig över och ger även möjlighet för våra västra grannar att komma med!

 
Boende
Kommer du längre ifrån? Eller vill du som ålänning ”lyxa till” helgen och boka boende vid tävlingsområdet?
Käringsund Resort & Conference d.v.s platsen för tävlingskansli, prisutdelning och After fish erbjuder bungalowboende för 120€/ stuga för en natt och/eller 200€/ stuga för två nätter!
Kontakta dem på info@karingsund.ax eller tfn.nr +358 18 38 000 om du vill boka en stuga för dig och ditt lag!

Bungalow på Käringsund Resort & Conference

 Arrangör


med hjälp av bl.a.   


Vid ev. frågor, vänligen kontakta oss på:
info@alandevent.com eller +358405223828