Kilpailusäännöt

Lähtö/paluu: Kilpailun aikana kaikkien veneiden tulee joka päivä lähteä Käringsundista ja palata sinne muun muassa veneiden tarkastusta varten (johon järjestäjällä on oikeus).
Joukkueen vene täytyy olla paikalla (laiturissa tai trailerissa pysäköintipaikoilla) aina kipparikokouksen yhteydessä (ei keskiviikkona)

Miehistö: Venekunnassa tulee olla vähintään kaksi osallistujaa, joista yhden tulee osallistua pakolliseen kipparikokoukseen.
Joukkueen ilmoittamisen yhteydessä annetaan kaikkien osallistujien nimet. Jos miehistön jäsen vaihtuu ja/tai ei osallistu kilpailuun kaikkina päivinä, järjestäjälle tulee ilmoittaa asiasta.
Ulkopuoliset eivät saa olla mukana kilpaveneillä ellei järjestäjä ole hyväksynyt tätä.
Kipparit: Joukkue valitsee keskuudestaan yhden jäsenen kippariksi, jonka tulee olla joka päivä mukana veneessä, ellei järjestäjälle ilmoiteta muuta. Järjestäjällä tulee olla sen hetkisen kipparin yhteystiedot.

Kipparikokous: Kipparikokous on pakollinen, ja yhden joukkueen jäsenistä on osallistuttava siihen.

Starttiprikat ja osallistujanumerot: Starttiprikat osallistujanumeroilla ovat taululla kilpailukeskuksessa. Kippari tai muu miehistön jäsen saa joukkueen starttiprikan järjestäjältä päivän pakollisessa kipparikokouksessa tai toisessa määritellyssä ajankohdassa. Prikka tulee palauttaa torstaina ja perjantaina viimeistään klo 19.00 ja lauantaina viimeistään klo 15.00, ellei järjestäjä ilmoita muuta.
Jos starttiprikka palautetaan liian myöhään, joukkue ei saa punnita yhtään kalaa kyseisenä päivänä. Prikka tulee palauttaa, vaikka yhtään kalaa ei olisi saatu.
HUOM! Jos syy mahdolliseen viivästykseen on jono kalojen tuomisessa joukkue hyväksytään jos järjestäjä näkee veneen Käringsund Resortin laiturilta.

Joukkueen lähtönumerolla varustetut tarrat (saadaan järjestäjiltä) tulee kiinnittää näkyville paikoille veneen molemmille puolille.

Tuulirajoitukset: Jos tuulen nopeus on yli 10 m/s, kilpailun tuomaristo voi tapauskohtaisesti siirtää lähtöä ja/tai kutsua veneet satamaan.
Tuulen nopeus tarkistetaan osoitteesta http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vadret-vid-kuststationerna.

Lyhennetty/keskeytetty kilpailupäivä: Jos kilpailua jostain syystä lyhennetään tai se keskeytetään, kalastus päättyy silloin kun asiasta annetaan tiedote. Joukkueet vahvistavat saaneensa tiedotteen ilmoittamalla, kuinka monta kalaa niillä tuolloin on. Starttiprikka tulee palauttaa taululle uuteen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Palkintojenjako: Jos palkinnonsaajat eivät tule paikalle, he voivat menettää palkintonsa, ja se voi luovuttaa seuraavaksi sijoittuneelle joukkueelle (koskee kaikkia päiviä). Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään, voittaja määräytyy suoritettujen kalastuspäivien/-tuntien mukaan. Jotta päivä laskettaisiin kalastuspäiväksi, siinä on täytynyt olla vähintään 4 tuntia kalastusta.
Jakamattomat palkinnot voidaan siirtää seuraavaan kilpailupäivään ja/tai arpoa osallistujien kesken.

Vihreä lippu annetaan torstain ja perjantain palkintojenjaossa joukkueelle, joka johtaa kilpailua (= suurin yhteismäärä kalaa). Lippu tulee kiinnittää näkyvälle paikalle joukkueen veneeseen seuraavana kilpailupäivänä.

Kellonajat ja satama voivat vaihtua kilpailun aikana sään tai muun tekijän johdosta.
OSALLISTUMINEN KILPAILUUN TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA!

Kilpailun tuomaristoon kuuluu järjestäjän ja osallistujien edustajia. Tuomariston jäseniä ehdotetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja tuomaristo valitaan keskiviikon kipparikokouksessa. Tuomaristo päättää m.m mahdollisista poissulkemisista tai hylkäämisestä.

Osallistuja voidaan sulkea ulos kilpailusta seuraavista syistä:

  • sääntörikkomus
  • vilppiyritys kalojen punnituksessa
  • uhkaava tai väkivaltainen käytös muita kilpailijoita tai järjestäjän edustajia kohtaan.

Protesti: Osallistuvat joukkueilla on oikeus jättää kirjallinen, allekirjoitettu protesti järjestäjille viimeistään 15 min punnituksen päättymisestä. Protestit maksavat 30 €, joka palautetaan jos se hyväksytään. Tuomaristo on yksimielinen ja sen päätöksiä ei voida valittaa.

Kalastussäännöt

Kyseessä on uistelukilpailu, joten veneen tulee liikkua koko ajan kalastuksen aikana.

Vapojen määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailukalat ovat lohi ja taimen.

Punnittavien kalojen vähimmäismitta on 50 cm (taimen) – 60 cm (lohi).

Kalojen luovuttaminen toisille joukkueille tai ulkopuolisille on kielletty.

Mäskääminen on kielletty.

Kuolleen syötin käyttö on sallittua tunnetuilla menetelmillä.

Kalastusalue

Kilpailun kalastusalueena ovat alueet, jotka on merkitty osoitteessa www.fiskekarta.ax olevaan karttaan selitteellä ”Allmänt vatten” / ”Yleiset vesialue” (vaaleanruskeat/keltaiset alueet).
Trollingträff Ålandin osallistujilla on oikeus kalastaa Eckerön kalastuslupa-alueella. Osallistujat saavat kalastaa myös muilla kalastuslupa-alueilla, mutta tällöin heidän tulee itse ostaa kalastuslupa kyseisille alueille.

Huom: Uistelu on kielletty kaikilla kalastuslupa-alueilla, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, mm. Eckerön länsipuolella Signildskärissä sekä Lemlandin eteläpuolella Björkörissä ja Stora Båtskärissä.

Turvallisuus

Ahvenanmaan turvallisuussääntöjä, muun muassa meriturvallisuussääntöjä, on noudatettava. Veneessä tulee olla hätäraketteja ja soihtuja.

Järjestäjällä tulee olla kaikkien veneiden ajantasaiset yhteystiedot (eli matkapuhelinnumero). Järjestäjän puh.nro on +358405223823.

Kilpailun aikana tietoja,  jotka osallistujat tarvitsevat, lähetetään tekstiviestinä ja viestinä VHF: n kautta (ch77).

Järjestäjät voivat peruuttaa kilpailupäivän sään ollessa liian huono, esimerkiksi kovalla tuulella tai ukkosella. Ilmoittautumismaksuja ei hyvitetä.

Turvallisuussyistä jokaisessa veneessä tulee olla vähintään kaksi osallistujaa. Kahden osallistujan tulee olla vähintään 16-vuotiaita.

Venekunnalla on velvollisuus tekstiviestillä (+358405223823) ilmoittaa järjestäjälle, jos se ei saavu Käringsundiin ajoissa. Jos myöhästymisestä ei ilmoiteta ja sen seurauksena ryhdytään pelastustoimiin, venekunta vastaa pelastustoimien kustannuksista.

Pelastusliivi tai kelluntapuku on pakollinen.

Alkoholin nauttiminen on kielletty kilpailun aikana, ja promillerajana on ≥ 1 ‰.